Major 10Y Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 1.73 0.04 -0.04% -0.08% -0.18% -0.98% Jan/23
UK 0.59 0.05 -0.05% -0.05% -0.18% -0.67% Jan/23
Japan -0.01 0.02 -0.02% -0.02% -0.02% -0.02% Jan/23
Germany -0.30 0.01 -0.04% -0.05% -0.06% -0.48% Jan/23
France -0.06 0.05 -0.05% -0.11% -0.14% -0.65% Jan/23
Greece 1.35 0.50 -0.50% -0.59% -0.61% -2.80% Jan/23
Netherlands -0.22 0.04 -0.05% -0.08% -0.11% -0.50% Jan/23
Spain 0.36 0.05 -0.05% -0.11% -0.07% -0.88% Jan/23
Switzerland -0.72 0.05 -0.09% -0.08% -0.16% -0.52% Jan/23
India 6.60 0.04 -0.04% 0.00% 0.03% -0.96% Jan/23
Australia 1.10 0.02 -0.02% -0.09% -0.22% -1.17% Jan/23
Canada 1.42 0.03 -0.03% -0.14% -0.20% -0.52% Jan/23
Mexico 6.80 0.05 -0.05% -0.05% -0.09% -1.70% Jan/23
Brazil 6.73 0.03 -0.03% -0.15% -0.25% -2.38% Jan/23
Portugal 0.38 0.03 -0.03% -0.03% -0.04% -1.30% Jan/23
Italy 1.25 0.10 -0.10% -0.19% -0.29% -1.42% Jan/23
New Zealand 1.49 0.06 -0.06% -0.05% -0.16% -0.88% Jan/23

United States Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 1.73 0.04 -0.04% -0.08% -0.18% -0.98% Jan/23
US 1M 1.51 0.01 -0.01% 0.00% -0.04% -0.80% Jan/23
US 3M 1.56 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -0.81% Jan/23
US 6M 1.56 0.00 0.00% 0.00% -0.05% -0.94% Jan/23
US 52W 1.55 0.01 0.01% 0.01% 0.02% -1.02% Jan/23
US 2Y 1.52 0.01 -0.01% -0.05% -0.12% -1.05% Jan/23
US 3Y 1.51 0.02 -0.02% -0.07% -0.15% -1.03% Jan/23
US 5Y 1.55 0.03 -0.03% -0.08% -0.18% -1.00% Jan/23
US 7Y 1.65 0.04 -0.04% -0.08% -0.19% -0.97% Jan/23
US 20Y 2.22 0.05 -0.05% -0.09% -0.18% -0.81% Jan/23
US 30Y 2.18 0.04 -0.04% -0.08% -0.16% -0.85% Jan/23

United Kingdom Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 0.59 0.05 -0.05% -0.05% -0.18% -0.67% Jan/23
UK 1M 0.67 0.00 0.00% -0.04% -0.05% 0.07% Jan/23
UK 3M 0.69 0.01 -0.01% 0.00% -0.10% -0.03% Jan/23
UK 6M 0.76 0.01 -0.01% 0.08% 0.01% -0.04% Jan/23
UK 52W 0.49 0.02 -0.02% -0.03% -0.11% -0.30% Jan/23
UK 3Y 0.37 0.03 -0.03% -0.02% -0.14% -0.40% Jan/23
UK 5Y 0.40 0.04 -0.04% -0.03% -0.17% -0.51% Jan/23
UK 7Y 0.41 0.03 -0.03% -0.04% -0.17% -0.59% Jan/23
UK 20Y 0.99 0.05 -0.05% -0.08% -0.20% -0.70% Jan/23
UK 30Y 1.08 0.06 -0.06% -0.08% -0.20% -0.68% Jan/23
United Kingdom 2Y Bond Yield 0.44 0.01 -0.03% -0.02% -0.12% -0.34% Jan/23

Japan Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan -0.01 0.02 -0.02% -0.02% -0.02% -0.02% Jan/23
Japan 1M -0.05 0.06 0.06% 0.06% 0.10% 0.07% Jan/23
Japan 3M -0.10 0.03 0.00% 0.02% 0.00% 0.09% Jan/23
Japan 6M -0.14 0.01 0.00% 0.01% 0.01% 0.05% Jan/23
Japan 52W -0.12 0.00 0.00% 0.01% -0.01% 0.05% Jan/23
Japan 2Y -0.12 0.00 0.00% 0.01% -0.02% 0.04% Jan/23
Japan 3Y -0.13 0.00 0.00% -0.01% -0.02% 0.02% Jan/23
Japan 5Y -0.11 0.01 -0.01% -0.02% -0.03% 0.04% Jan/23
Japan 7Y -0.11 0.01 -0.01% -0.03% -0.04% 0.03% Jan/23
Japan 20Y 0.28 0.01 -0.01% -0.03% -0.04% -0.17% Jan/23
Japan 30Y 0.43 0.02 -0.02% -0.04% -0.03% -0.24% Jan/23

Germany Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Germany -0.30 0.01 -0.04% -0.05% -0.06% -0.48% Jan/23
Germany 3M -0.57 0.00 0.00% 0.01% 0.19% 0.00% Jan/23
Germany 6M -0.55 0.00 -0.03% 0.01% 0.11% 0.00% Jan/23
Germany 52W -0.58 0.00 0.00% 0.00% 0.08% -0.01% Jan/23
Germany 2Y -0.60 0.01 -0.01% 0.00% 0.05% 0.00% Jan/23
Germany 3Y -0.61 0.01 -0.02% -0.02% 0.01% -0.06% Jan/23
Germany 5Y -0.56 0.02 -0.02% -0.04% -0.05% -0.21% Jan/23
Germany 7Y -0.47 0.03 -0.03% -0.06% -0.06% -0.32% Jan/23
Germany 30Y 0.21 0.04 -0.04% -0.10% -0.09% -0.57% Jan/23

France Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
France -0.06 0.05 -0.05% -0.11% -0.14% -0.65% Jan/23
France 1M -0.54 0.00 0.00% 0.00% 0.10% -0.02% Jan/23
France 52W -0.56 0.00 0.00% 0.01% 0.04% -0.03% Jan/23
France 2Y -0.57 0.01 -0.01% 0.01% 0.07% -0.09% Jan/23
France 3M -0.55 0.00 0.00% 0.02% 0.10% 0.00% Jan/23
France 3Y -0.55 0.02 -0.03% -0.01% 0.04% -0.20% Jan/23
France 5Y -0.43 0.03 -0.03% -0.05% -0.03% -0.36% Jan/23
France 6M -0.55 0.00 0.00% 0.03% 0.10% 0.01% Jan/23
France 7Y -0.28 0.05 -0.05% -0.08% -0.07% -0.43% Jan/23
France 20Y 0.43 0.05 -0.05% -0.11% -0.12% -0.83% Jan/23
France 30Y 0.76 0.05 -0.05% -0.11% -0.10% -0.79% Jan/23

Italy Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Italy 1M -0.37 0.00 0.01% 0.00% 0.28% -0.09% Jan/23
Italy 52W -0.25 0.03 -0.02% -0.02% -0.07% -0.34% Jan/23
Italy 3M -0.33 0.01 0.01% 0.02% 0.03% -0.08% Jan/23
Italy 6M -0.31 0.03 -0.02% -0.03% -0.32% -0.27% Jan/23
Italy 3Y 0.04 0.06 -0.06% -0.09% -0.11% -0.67% Jan/23
Italy 2Y -0.04 0.05 -0.05% -0.06% -0.07% -0.32% Jan/23
Italy 5Y 0.51 0.08 -0.08% -0.11% -0.12% -1.03% Jan/23
Italy 30Y 2.32 0.10 -0.10% -0.17% -0.17% -1.22% Jan/23
Italy 7Y 0.85 0.09 -0.09% -0.15% -0.11% -1.28% Jan/23
Italy 1.25 0.10 -0.10% -0.19% -0.29% -1.42% Jan/23
Italy 20Y 1.94 0.11 -0.11% -0.19% -0.18% -1.39% Jan/23

Russia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Russia 6.21 0.00 -0.01% -0.02% -0.13% -2.03% Jan/23
Russia 1M 6.05 0.01 -0.01% -0.05% -0.01% -1.65% Jan/23
Russia 3M 6.00 0.00 0.00% -0.04% -0.13% -1.79% Jan/23
Russia 3Y 5.61 0.00 -0.02% -0.05% -0.18% -2.35% Jan/23
Russia 5Y 5.96 0.00 0.00% -0.04% -0.11% -2.15% Jan/23
Russia 6M 5.97 0.00 0.00% -0.04% -0.14% -2.02% Jan/23
Russia 7Y 6.09 0.00 0.00% -0.06% -0.18% -2.04% Jan/23
Russia 20Y 6.64 0.02 0.02% 0.00% -0.18% -1.84% Jan/23
Russia 52W 5.44 0.04 0.04% 0.03% 0.03% -2.03% Jan/23
Russia 2Y 5.61 0.02 -0.02% -0.06% -0.07% -2.17% Jan/23

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia 52W 0.84 0.03 0.03% 0.03% -0.09% -1.06% Jan/23
Australia 20Y 1.52 0.03 -0.03% -0.09% -0.22% -1.07% Jan/23
Australia 1.10 0.02 -0.02% -0.09% -0.22% -1.17% Jan/23
Australia 2Y 0.75 0.02 0.02% -0.04% -0.16% -1.12% Jan/23
Australia 3Y 0.72 0.02 0.02% -0.04% -0.16% -1.06% Jan/23
Australia 7Y 0.91 0.00 0.00% -0.06% -0.20% -1.21% Jan/23
Australia 5Y 0.78 0.01 0.01% -0.05% -0.17% -1.14% Jan/23
New Zealand 1.49 0.06 -0.06% -0.05% -0.16% -0.88% Jan/23
Australia 30Y 1.69 0.05 -0.05% -0.11% -0.24% -1.10% Jan/23

Canada Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Canada 3M 1.64 0.00 0.01% 0.00% -0.02% 0.01% Jan/23
Canada 5Y 1.43 0.03 -0.03% -0.14% -0.21% -0.43% Jan/23
Canada 1.42 0.03 -0.03% -0.14% -0.20% -0.52% Jan/23
Canada 3Y 1.50 0.04 -0.04% -0.14% -0.17% -0.36% Jan/23
Canada 7Y 1.42 0.04 -0.04% -0.15% -0.22% -0.47% Jan/23
Canada 6M 1.65 0.02 -0.02% -0.03% -0.09% -0.10% Jan/23
Canada 52W 1.64 0.04 -0.04% -0.06% -0.11% -0.24% Jan/23
Canada 1M 1.64 0.01 0.01% -0.01% 0.00% 0.04% Jan/23
Canada 20Y 1.53 0.03 -0.03% -0.14% -0.15% -0.61% Jan/23
Canada 2Y 1.51 0.03 -0.03% -0.14% -0.16% -0.35% Jan/23
Canada 30Y 1.55 0.03 -0.03% -0.13% -0.12% -0.61% Jan/23

China Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
China 3.05 0.01 0.01% -0.06% -0.13% -0.10% Jan/23
China 20Y 3.46 0.01 -0.01% -0.01% -0.10% -0.02% Jan/23
China 52W 2.29 0.06 -0.06% -0.12% -0.29% -0.16% Jan/23
China 5Y 2.75 0.07 -0.07% -0.12% -0.17% -0.19% Jan/23
China 2Y 2.55 0.03 -0.03% -0.07% -0.20% -0.09% Jan/23
China 3Y 2.55 0.07 -0.07% -0.10% -0.18% -0.17% Jan/23
China 7Y 2.95 0.03 -0.03% -0.11% -0.17% -0.14% Jan/23
China 30Y 3.59 0.06 -0.06% -0.11% -0.18% -0.17% Jan/23

India Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
India 3M 5.12 0.01 0.01% 0.00% 0.10% -1.45% Jan/23
India 6M 5.20 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -1.52% Jan/23
India 6.60 0.04 -0.04% 0.00% 0.03% -0.96% Jan/23
India 52W 5.43 0.01 0.01% -0.20% -0.13% -1.39% Jan/23
India 2Y 5.74 0.01 -0.01% 0.04% -0.07% -1.28% Jan/23
India 30Y 7.14 0.01 0.01% -0.03% 0.02% -0.53% Jan/23
India 3Y 6.25 0.02 -0.02% -0.05% -0.03% -0.77% Jan/23
India 5Y 6.40 0.01 -0.01% -0.01% -0.04% -0.93% Jan/23
India 7Y 6.85 0.02 -0.02% -0.03% -0.03% -0.66% Jan/23

Brazil Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Brazil 2Y 4.89 0.06 0.06% -0.07% -0.33% -2.39% Jan/23
Brazil 3Y 5.18 0.05 0.05% -0.10% -0.49% -2.75% Jan/23
Brazil 52W 4.51 0.03 0.03% -0.10% 0.02% -1.98% Jan/23
Brazil 3M 4.26 0.00 0.00% -0.03% -0.20% -2.12% Jan/23
Brazil 5Y 6.23 0.01 0.01% -0.10% -0.28% -2.09% Jan/23
Brazil 6.73 0.03 -0.03% -0.15% -0.25% -2.38% Jan/23
Brazil 6M 4.23 0.01 0.01% -0.04% -0.16% -2.23% Jan/23

South Africa Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Africa 3M 6.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.90% Jan/23
South Africa 5Y 8.14 0.00 0.00% 1.07% 0.96% 0.18% Jan/23
South Africa 9.02 0.03 0.03% 0.83% 0.80% 0.24% Jan/23
South Africa 20Y 10.06 0.04 0.04% -0.05% 0.05% 0.29% Jan/23
South Africa 30Y 10.14 0.04 0.04% -0.05% 0.08% 0.30% Jan/23
South Africa 2Y 6.95 0.01 -0.01% 0.36% 0.25% 0.64% Jan/23

Indonesia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Indonesia 6.67 0.04 -0.04% -0.17% -0.47% -1.43% Jan/23
Indonesia 3M 4.65 0.00 0.00% 0.02% -0.22% -1.48% Jan/23
Indonesia 20Y 7.33 0.07 -0.07% -0.12% -0.35% -1.20% Jan/23
Indonesia 30Y 7.53 0.04 -0.04% -0.14% -0.15% -1.43% Jan/23
Indonesia 3Y 5.73 0.16 -0.16% -0.20% -0.47% -1.88% Jan/23
Indonesia 5Y 6.01 0.07 -0.07% -0.19% -0.41% -1.97% Jan/23
Indonesia 1M 4.09 0.44 -0.44% -0.61% -0.64% -1.74% Jan/23
Indonesia 52W 5.05 0.14 0.14% -0.33% -0.09% -1.35% Jan/23
Indonesia 6M 4.24 0.61 -0.61% -0.84% -0.86% -2.08% Jan/23

South Korea Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Korea 1.71 0.02 -0.02% 0.01% 0.07% -0.29% Jan/23
South Korea 30Y 1.69 0.01 -0.01% 0.06% 0.09% -0.33% Jan/23
South Korea 20Y 1.72 0.01 -0.01% 0.03% 0.09% -0.32% Jan/23
South Korea 3Y 1.42 0.02 -0.02% 0.00% 0.05% -0.39% Jan/23
South Korea 5Y 1.54 0.02 -0.02% 0.00% 0.08% -0.34% Jan/23
South Korea 2Y 1.41 0.01 -0.01% -0.01% 0.01% -0.40% Jan/23
South Korea 52W 1.32 0.01 -0.01% -0.02% -0.02% -0.45% Jan/23

Greece Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Greece 1M 3.35 0.23 0.23% 2.06% 0.73% 2.06% Jan/22
Greece 1.35 0.50 -0.50% -0.59% -0.61% -2.80% Jan/23
Greece 6M 0.34 0.00 0.00% 0.01% -0.03% -1.15% Jan/23
Greece 3M 1.18 0.08 0.08% 0.40% 0.40% -0.28% Jan/23
Greece 20Y 2.06 0.04 -0.04% -0.12% -0.15% -2.90% Jan/23

Portugal Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Portugal 52W -0.45 0.00 0.00% 0.01% 0.02% -0.06% Jan/23
Portugal 2Y -0.38 0.03 0.03% 0.09% 0.17% -0.16% Jan/23
Portugal 3M -0.43 0.00 -0.06% 0.02% 0.03% -0.06% Jan/23
Portugal 3Y -0.23 0.03 -0.03% 0.11% 0.14% -0.10% Jan/23
Portugal 6M -0.42 0.00 0.00% 0.01% 0.01% -0.05% Jan/23
Portugal 5Y -0.03 0.05 -0.05% 0.07% 0.09% -0.38% Jan/23
Portugal 7Y 0.11 0.05 -0.05% -0.06% -0.07% -1.05% Jan/23
Portugal 30Y 1.21 0.06 -0.06% -0.12% -0.11% -1.49% Jan/23
Portugal 20Y 0.88 0.06 -0.06% -0.11% -0.11% -1.50% Jan/23
Portugal 0.38 0.03 -0.03% -0.03% -0.04% -1.30% Jan/23

Europe Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 0.59 0.05 -0.05% -0.05% -0.18% -0.67% Jan/23
UK 1M 0.67 0.00 0.00% -0.04% -0.05% 0.07% Jan/23
UK 3M 0.69 0.01 -0.01% 0.00% -0.10% -0.03% Jan/23
UK 6M 0.76 0.01 -0.01% 0.08% 0.01% -0.04% Jan/23
UK 52W 0.49 0.02 -0.02% -0.03% -0.11% -0.30% Jan/23
UK 3Y 0.37 0.03 -0.03% -0.02% -0.14% -0.40% Jan/23
UK 5Y 0.40 0.04 -0.04% -0.03% -0.17% -0.51% Jan/23
UK 7Y 0.41 0.03 -0.03% -0.04% -0.17% -0.59% Jan/23
UK 20Y 0.99 0.05 -0.05% -0.08% -0.20% -0.70% Jan/23
UK 30Y 1.08 0.06 -0.06% -0.08% -0.20% -0.68% Jan/23
Germany -0.30 0.01 -0.04% -0.05% -0.06% -0.48% Jan/23
Germany 3M -0.57 0.00 0.00% 0.01% 0.19% 0.00% Jan/23
Germany 6M -0.55 0.00 -0.03% 0.01% 0.11% 0.00% Jan/23
Germany 52W -0.58 0.00 0.00% 0.00% 0.08% -0.01% Jan/23
Germany 2Y -0.60 0.01 -0.01% 0.00% 0.05% 0.00% Jan/23
Germany 3Y -0.61 0.01 -0.02% -0.02% 0.01% -0.06% Jan/23
Germany 5Y -0.56 0.02 -0.02% -0.04% -0.05% -0.21% Jan/23
Germany 7Y -0.47 0.03 -0.03% -0.06% -0.06% -0.32% Jan/23
Germany 30Y 0.21 0.04 -0.04% -0.10% -0.09% -0.57% Jan/23
Italy 1.25 0.10 -0.10% -0.19% -0.29% -1.42% Jan/23
Italy 20Y 1.94 0.11 -0.11% -0.19% -0.18% -1.39% Jan/23
France 20Y 0.43 0.05 -0.05% -0.11% -0.12% -0.83% Jan/23
France 30Y 0.76 0.05 -0.05% -0.11% -0.10% -0.79% Jan/23
Slovenia 0.14 0.07 -0.07% -0.09% -0.14% -0.73% Jan/23
Lithuania 0.38 0.00 -0.03% -0.03% -0.03% -0.88% Jan/23
Poland 2.26 0.15 0.15% 0.15% 0.35% -0.55% Jan/23
Russia 6.21 0.00 -0.01% -0.02% -0.13% -2.03% Jan/23
Russia 1M 6.05 0.01 -0.01% -0.05% -0.01% -1.65% Jan/23
Russia 3M 6.00 0.00 0.00% -0.04% -0.13% -1.79% Jan/23
Russia 3Y 5.61 0.00 -0.02% -0.05% -0.18% -2.35% Jan/23
Russia 5Y 5.96 0.00 0.00% -0.04% -0.11% -2.15% Jan/23
Russia 6M 5.97 0.00 0.00% -0.04% -0.14% -2.02% Jan/23
Russia 7Y 6.09 0.00 0.00% -0.06% -0.18% -2.04% Jan/23
Portugal 5Y -0.03 0.05 -0.05% 0.07% 0.09% -0.38% Jan/23
Portugal 7Y 0.11 0.05 -0.05% -0.06% -0.07% -1.05% Jan/23
Croatia 0.64 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -1.50% Jan/23
Portugal 30Y 1.21 0.06 -0.06% -0.12% -0.11% -1.49% Jan/23
Portugal 20Y 0.88 0.06 -0.06% -0.11% -0.11% -1.50% Jan/23
Romania 4.30 0.02 -0.02% -0.07% -0.21% -0.83% Jan/23
Portugal 0.38 0.03 -0.03% -0.03% -0.04% -1.30% Jan/23
Greece 20Y 2.06 0.04 -0.04% -0.12% -0.15% -2.90% Jan/23
Denmark -0.29 0.03 -0.03% -0.08% -0.08% -0.41% Jan/23
Finland -0.11 0.05 -0.01% -0.09% -0.10% -0.54% Jan/23
Italy 1M -0.37 0.00 0.01% 0.00% 0.28% -0.09% Jan/23
Italy 52W -0.25 0.03 -0.02% -0.02% -0.07% -0.34% Jan/23
Italy 3M -0.33 0.01 0.01% 0.02% 0.03% -0.08% Jan/23
Euro Area Government Bond 0.00 0.31 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% Jan/15
Bulgaria 0.40 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.45% Jan/21
Greece 1M 3.35 0.23 0.23% 2.06% 0.73% 2.06% Jan/22
Latvia 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jan/22
Austria -0.13 0.05 -0.01% -0.09% -0.11% -0.53% Jan/23
Belgium -0.07 0.05 -0.05% -0.09% -0.11% -0.86% Jan/23
France -0.06 0.05 -0.05% -0.11% -0.14% -0.65% Jan/23
France 1M -0.54 0.00 0.00% 0.00% 0.10% -0.02% Jan/23
France 52W -0.56 0.00 0.00% 0.01% 0.04% -0.03% Jan/23
France 2Y -0.57 0.01 -0.01% 0.01% 0.07% -0.09% Jan/23
France 3M -0.55 0.00 0.00% 0.02% 0.10% 0.00% Jan/23
France 3Y -0.55 0.02 -0.03% -0.01% 0.04% -0.20% Jan/23
France 5Y -0.43 0.03 -0.03% -0.05% -0.03% -0.36% Jan/23
France 6M -0.55 0.00 0.00% 0.03% 0.10% 0.01% Jan/23
France 7Y -0.28 0.05 -0.05% -0.08% -0.07% -0.43% Jan/23
Greece 1.35 0.50 -0.50% -0.59% -0.61% -2.80% Jan/23
Greece 6M 0.34 0.00 0.00% 0.01% -0.03% -1.15% Jan/23
Ireland -0.05 0.05 -0.05% -0.10% -0.12% -0.97% Jan/23
Norway 1.39 0.04 -0.04% -0.05% -0.12% -0.36% Jan/23
Netherlands -0.22 0.04 -0.05% -0.08% -0.11% -0.50% Jan/23
Czech Republic 1.68 0.06 -0.06% -0.05% 0.06% -0.18% Jan/23
Greece 3M 1.18 0.08 0.08% 0.40% 0.40% -0.28% Jan/23
Hungary 2.27 0.02 0.02% 0.12% 0.19% -0.60% Jan/23
Turkey 10.39 0.06 -0.06% -0.32% -1.76% -4.82% Jan/23
Iceland 3.25 0.08 -0.08% -0.13% -0.19% -2.06% Jan/23
Russia 20Y 6.64 0.02 0.02% 0.00% -0.18% -1.84% Jan/23
Russia 52W 5.44 0.04 0.04% 0.03% 0.03% -2.03% Jan/23
Russia 2Y 5.61 0.02 -0.02% -0.06% -0.07% -2.17% Jan/23
Slovakia 0.04 0.04 -0.04% -0.07% -0.08% -0.86% Jan/23
Italy 3Y 0.04 0.06 -0.06% -0.09% -0.11% -0.67% Jan/23
Italy 2Y -0.04 0.05 -0.05% -0.06% -0.07% -0.32% Jan/23
Italy 5Y 0.51 0.08 -0.08% -0.11% -0.12% -1.03% Jan/23
Italy 30Y 2.32 0.10 -0.10% -0.17% -0.17% -1.22% Jan/23
Italy 7Y 0.85 0.09 -0.09% -0.15% -0.11% -1.28% Jan/23
Sweden 0.08 0.03 -0.03% -0.06% -0.02% -0.33% Jan/23
Spain 0.36 0.05 -0.05% -0.11% -0.07% -0.88% Jan/23
Portugal 52W -0.45 0.00 0.00% 0.01% 0.02% -0.06% Jan/23
Portugal 2Y -0.38 0.03 0.03% 0.09% 0.17% -0.16% Jan/23
Portugal 3M -0.43 0.00 -0.06% 0.02% 0.03% -0.06% Jan/23
Portugal 3Y -0.23 0.03 -0.03% 0.11% 0.14% -0.10% Jan/23
Portugal 6M -0.42 0.00 0.00% 0.01% 0.01% -0.05% Jan/23
Switzerland -0.72 0.05 -0.09% -0.08% -0.16% -0.52% Jan/23
Switzerland 2Y Bond Yield -0.74 0.01 -0.01% 0.01% 0.00% 0.04% Jan/23
United Kingdom 2Y Bond Yield 0.44 0.01 -0.03% -0.02% -0.12% -0.34% Jan/23
Sweden 2Y Bond Yield -0.31 0.01 0.01% 0.01% 0.03% 0.11% Jan/23
Spain 2Y Bond Yield -0.44 0.02 -0.02% -0.03% -0.04% -0.25% Jan/23
Netherlands 2Y Bond Yield -0.59 0.00 -0.01% 0.00% 0.03% -0.03% Jan/23
Belgium 2Y Bond Yield -0.56 0.01 -0.01% 0.01% 0.03% -0.04% Jan/23
Finland 2Y Bond Yield -0.55 0.02 0.02% 0.03% 0.03% -0.05% Jan/23
Denmark 2Y Bond Yield -0.63 0.01 -0.02% -0.05% 0.05% -0.06% Jan/23
Turkey 2Y Bond Yield 9.89 0.12 -0.12% -0.25% -1.74% -7.58% Jan/23
Netherlands 3M -0.58 0.01 0.01% 0.01% 0.09% -0.01% Jan/23
Netherlands 6M -0.56 0.00 0.00% 0.02% 0.06% 0.00% Jan/23
Spain 3M -0.46 0.02 -0.02% 0.00% 0.08% -0.03% Jan/23
Spain 3Y -0.35 0.00 0.00% -0.01% 0.01% -0.27% Jan/23
Spain 5Y -0.12 0.03 0.00% -0.07% -0.05% -0.35% Jan/23
Spain 6M -0.40 0.00 0.00% 0.00% 0.07% -0.01% Jan/23
Spain 52W -0.41 0.00 -0.03% 0.00% 0.04% -0.06% Jan/23

America Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 1.73 0.04 -0.04% -0.08% -0.18% -0.98% Jan/23
US 1M 1.51 0.01 -0.01% 0.00% -0.04% -0.80% Jan/23
US 3M 1.56 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -0.81% Jan/23
US 6M 1.56 0.00 0.00% 0.00% -0.05% -0.94% Jan/23
US 52W 1.55 0.01 0.01% 0.01% 0.02% -1.02% Jan/23
US 2Y 1.52 0.01 -0.01% -0.05% -0.12% -1.05% Jan/23
US 3Y 1.51 0.02 -0.02% -0.07% -0.15% -1.03% Jan/23
US 5Y 1.55 0.03 -0.03% -0.08% -0.18% -1.00% Jan/23
US 7Y 1.65 0.04 -0.04% -0.08% -0.19% -0.97% Jan/23
US 20Y 2.22 0.05 -0.05% -0.09% -0.18% -0.81% Jan/23
US 30Y 2.18 0.04 -0.04% -0.08% -0.16% -0.85% Jan/23
Brazil 6.73 0.03 -0.03% -0.15% -0.25% -2.38% Jan/23
Brazil 6M 4.23 0.01 0.01% -0.04% -0.16% -2.23% Jan/23
Canada 6M 1.65 0.02 -0.02% -0.03% -0.09% -0.10% Jan/23
Canada 52W 1.64 0.04 -0.04% -0.06% -0.11% -0.24% Jan/23
Canada 1M 1.64 0.01 0.01% -0.01% 0.00% 0.04% Jan/23
Canada 20Y 1.53 0.03 -0.03% -0.14% -0.15% -0.61% Jan/23
Canada 2Y 1.51 0.03 -0.03% -0.14% -0.16% -0.35% Jan/23
Canada 30Y 1.55 0.03 -0.03% -0.13% -0.12% -0.61% Jan/23
Canada 3Y 1.50 0.04 -0.04% -0.14% -0.17% -0.36% Jan/23
Canada 7Y 1.42 0.04 -0.04% -0.15% -0.22% -0.47% Jan/23
Mexico 6.80 0.05 -0.05% -0.05% -0.09% -1.70% Jan/23
Chile 3.27 0.04 0.04% -0.04% 0.10% -1.26% Jan/22
Peru 15Y 0.00 5.43 -5.43% 0.00% 0.00% -5.43% Jan/22
Venezuela 10.43