Major 10Y Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.32 0.05 -0.05% -0.07% -0.20% -0.66% May/23
UK 0.94 0.11 -0.11% -0.11% -0.24% -0.50% May/23
Japan -0.05 0.00 -0.01% 0.00% -0.02% -0.10% May/22
Germany -0.08 0.02 0.03% -0.01% -0.11% -0.55% May/22
Canada 1.64 0.02 -0.02% -0.02% -0.04% -0.77% May/23
Switzerland -0.47 0.03 -0.02% 0.03% -0.09% -0.49% May/22
India 7.24 0.16 -0.16% -0.14% -0.19% -0.63% May/23
Spain 0.85 0.03 -0.03% -0.05% -0.21% -0.54% May/23
Greece 3.46 0.53 -0.53% -0.50% -0.30% -0.81% May/23
Netherlands 0.07 0.05 -0.05% -0.03% -0.09% -0.56% May/23
France 0.28 0.03 -0.03% -0.02% -0.07% -0.48% May/23
Italy 2.65 0.11 -0.11% -0.04% 0.02% 0.25% May/23
Mexico 8.08 0.01 0.01% 0.01% -0.03% 0.38% May/23
Portugal 1.02 0.02 -0.02% -0.11% -0.16% -0.87% May/23
New Zealand 1.77 0.04 -0.04% -0.04% -0.16% -1.00% May/23
Australia 1.54 0.13 -0.13% -0.13% -0.26% -1.26% May/23
Brazil 8.83 0.06 -0.06% -0.06% -0.19% -1.86% May/23

United States Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.32 0.05 -0.05% -0.07% -0.20% -0.66% May/23
US 1M 2.34 0.06 -0.06% -0.02% -0.07% 0.62% May/23
US 3M 2.36 0.04 -0.04% -0.03% -0.07% 0.46% May/23
US 6M 2.39 0.03 -0.03% -0.03% -0.06% 0.31% May/23
US 52W 2.32 0.01 0.01% -0.01% -0.10% 0.04% May/23
US 2Y 2.15 0.01 -0.01% -0.04% -0.17% -0.35% May/23
US 3Y 2.09 0.02 -0.02% -0.05% -0.20% -0.56% May/23
US 5Y 2.12 0.07 -0.07% -0.06% -0.20% -0.70% May/23
US 7Y 2.21 0.08 -0.08% -0.08% -0.20% -0.72% May/23
US 20Y 2.75 0.11 -0.11% -0.08% -0.17% -0.42% May/23
US 30Y 2.76 0.06 -0.06% -0.08% -0.18% -0.37% May/23

United Kingdom Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 0.94 0.11 -0.11% -0.11% -0.24% -0.50% May/23
UK 1M 0.73 0.03 -0.03% -0.03% -0.03% 0.34% May/23
UK 3M 0.74 0.00 -0.01% -0.01% -0.02% 0.31% May/23
UK 6M 0.77 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.26% May/23
UK 52W 0.67 0.06 -0.06% -0.06% -0.09% 0.05% May/23
UK 3Y 0.63 0.08 -0.08% -0.10% -0.15% -0.17% May/23
UK 5Y 0.70 0.11 -0.11% -0.11% -0.20% -0.41% May/23
UK 7Y 0.77 0.13 -0.13% -0.13% -0.22% -0.45% May/23
UK 20Y 1.41 0.10 -0.10% -0.12% -0.23% -0.42% May/23
UK 30Y 1.51 0.09 -0.09% -0.09% -0.20% -0.33% May/23

Japan Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan -0.05 0.00 -0.01% 0.00% -0.02% -0.10% May/22
Japan 1M -0.10 0.05 0.05% 0.05% 0.06% -0.03% May/16
Japan 3M -0.13 0.03 0.02% 0.04% 0.05% -0.02% May/16
Japan 6M -0.13 0.02 0.02% 0.04% 0.06% -0.03% May/16
Japan 52W -0.10 0.06 0.06% 0.06% 0.06% 0.03% May/16
Japan 2Y -0.15 0.01 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% May/16
Japan 3Y -0.16 0.00 0.01% 0.00% -0.01% -0.05% May/16
Japan 5Y -0.16 0.00 0.01% 0.00% -0.02% -0.07% May/16
Japan 7Y -0.16 0.00 0.00% 0.00% -0.03% -0.13% May/16
Japan 20Y 0.34 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.18% May/23
Japan 30Y 0.51 0.02 -0.02% 0.00% -0.05% -0.23% May/23

Germany Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Germany -0.08 0.02 0.03% -0.01% -0.11% -0.55% May/22
Germany 3M -0.53 0.00 0.05% 0.04% 0.02% 0.10% May/16
Germany 6M -0.52 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.11% May/16
Germany 52W -0.58 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 0.06% May/16
Germany 2Y -0.65 0.01 0.01% -0.03% -0.07% -0.09% May/16
Germany 3Y -0.65 0.01 0.01% -0.03% -0.11% -0.24% May/16
Germany 5Y -0.51 0.00 -0.02% -0.04% -0.13% -0.50% May/16
Germany 7Y -0.38 0.00 0.00% -0.04% -0.14% -0.64% May/16
Germany 30Y 0.53 0.00 0.00% 0.00% -0.10% -0.65% May/23

France Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
France 1M -0.50 0.05 0.00% 0.06% 0.06% 0.08% May/16
France 52W -0.56 0.00 0.00% 0.01% -0.08% -0.01% May/16
France 2Y -0.56 0.01 0.01% 0.00% -0.06% -0.11% May/16
France 3M -0.55 0.01 0.01% 0.06% -0.04% 0.02% May/16
France 3Y -0.50 0.01 -0.01% -0.01% -0.09% -0.20% May/16
France 5Y -0.30 0.01 -0.01% -0.03% -0.10% -0.37% May/16
France 6M -0.58 0.00 0.01% 0.00% -0.06% -0.02% May/16
France 7Y -0.10 0.01 -0.02% -0.01% -0.09% -0.55% May/16
France 0.28 0.03 -0.03% -0.02% -0.07% -0.48% May/23
France 20Y 0.97 0.02 -0.02% 0.01% -0.06% -0.34% May/23
France 30Y 1.36 0.03 0.03% 0.03% -0.06% -0.32% May/23

Italy Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Italy 1M -0.25 0.05 0.05% 0.05% 0.01% 0.17% May/16
Italy 3M -0.18 0.03 0.03% 0.06% -0.02% 0.22% May/16
Italy 6M -0.08 0.02 0.01% -0.01% 0.00% 0.28% May/16
Italy 52W 0.11 0.03 -0.03% 0.00% 0.02% 0.30% May/23
Italy 20Y 3.25 0.08 -0.08% -0.08% -0.01% 0.13% May/23
Italy 2Y 0.58 0.07 -0.07% -0.07% -0.01% 0.30% May/23
Italy 7Y 2.10 0.11 -0.11% -0.11% 0.04% 0.23% May/23
Italy 30Y 3.47 0.01 0.01% -0.01% -0.02% 0.10% May/23
Italy 2.65 0.11 -0.11% -0.04% 0.02% 0.25% May/23
Italy 3Y 1.09 0.17 -0.17% -0.09% 0.06% 0.60% May/23
Italy 5Y 1.75 0.14 -0.14% -0.07% 0.05% 0.54% May/23

Russia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Russia 1M 7.64 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% May/16
Russia 3M 7.65 0.00 -0.01% -0.02% -0.03% 0.60% May/16
Russia 6M 7.69 0.01 -0.01% -0.03% -0.06% 0.68% May/16
Russia 3Y 7.64 0.22 -0.22% -0.12% -0.29% 0.73% May/23
Russia 7.94 0.05 0.05% -0.17% -0.34% 0.66% May/23
Russia 2Y 7.38 0.32 -0.32% -0.09% -0.33% 0.60% May/23
Russia 20Y 8.27 0.21 -0.21% -0.19% -0.24% 0.69% May/23
Russia 52W 7.26 0.16 -0.16% 0.00% -0.34% 0.68% May/23
Russia 5Y 7.70 0.19 -0.19% -0.19% -0.30% 0.84% May/23
Russia 7Y 7.89 0.20 -0.20% -0.11% -0.26% 0.81% May/23

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
New Zealand 1.77 0.04 -0.04% -0.04% -0.16% -1.00% May/23
Australia 1.54 0.13 -0.13% -0.13% -0.26% -1.26% May/23
Australia 20Y 2.01 0.11 -0.11% -0.11% -0.24% -1.13% May/23
Australia 30Y 2.20 0.11 -0.11% -0.11% -0.24% -1.11% May/23
Australia 52W 1.26 0.13 -0.13% -0.09% -0.17% -0.60% May/23
Australia 2Y 1.14 0.13 -0.13% -0.13% -0.19% -0.88% May/23
Australia 3Y 1.14 0.09 -0.09% -0.06% -0.14% -1.04% May/23
Australia 5Y 1.23 0.08 -0.08% -0.06% -0.16% -1.18% May/23
Australia 7Y 1.37 0.14 -0.14% -0.10% -0.23% -1.26% May/23

Canada Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Canada 3M 1.68 0.00 0.01% 0.00% 0.00% 0.43% May/23
Canada 6M 1.71 0.02 -0.02% -0.01% 0.02% 0.27% May/23
Canada 1M 1.64 0.03 -0.03% -0.04% -0.06% 0.49% May/23
Canada 52W 1.72 0.01 -0.01% -0.01% 0.05% 0.00% May/23
Canada 1.64 0.02 -0.02% -0.02% -0.04% -0.77% May/23
Canada 20Y 1.86 0.01 -0.01% -0.03% -0.08% -0.59% May/23
Canada 2Y 1.59 0.01 0.01% 0.00% 0.07% -0.41% May/23
Canada 30Y 1.89 0.01 -0.01% -0.03% -0.11% -0.54% May/23
Canada 3Y 1.57 0.00 0.00% 0.00% 0.06% -0.56% May/23
Canada 5Y 1.54 0.03 -0.03% -0.03% 0.04% -0.70% May/23
Canada 7Y 1.59 0.01 -0.01% -0.03% -0.01% -0.76% May/23

China Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
China 2Y 2.90 0.02 0.02% 0.01% -0.05% -0.26% May/23
China 20Y 3.72 0.04 0.04% 0.04% -0.04% -0.27% May/23
China 3.34 0.01 -0.01% 0.05% -0.13% -0.31% May/23
China 7Y 3.38 0.03 -0.03% 0.02% -0.08% -0.30% May/23
China 52W 2.60 0.05 -0.05% -0.03% -0.09% -0.48% May/23
China 3Y 2.99 0.02 -0.02% 0.00% -0.05% -0.29% May/23
China 5Y 3.16 0.01 -0.01% -0.01% -0.07% -0.06% May/23
China 30Y 3.99 0.03 0.03% 0.04% -0.02% -0.13% May/23

India Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
India 3M 6.28 0.10 -0.10% -0.10% -0.08% -0.09% May/23
India 6M 6.36 0.11 -0.11% -0.08% -0.10% -0.44% May/23
India 7.24 0.16 -0.16% -0.14% -0.19% -0.63% May/23
India 52W 6.38 0.18 -0.18% -0.09% -0.18% -0.77% May/23
India 2Y 6.51 0.20 -0.20% -0.09% -0.22% -1.06% May/23
India 30Y 7.49 0.11 -0.11% -0.11% -0.21% -0.59% May/23
India 3Y 6.78 0.22 -0.22% -0.16% -0.27% -0.92% May/23
India 5Y 6.97 0.22 -0.22% -0.16% -0.38% -0.91% May/23
India 7Y 7.23 0.04 -0.04% -0.04% -0.25% -0.84% May/23

Brazil Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Brazil 2Y 7.00 0.12 -0.12% -0.11% -0.27% -0.78% May/23
Brazil 6M 6.40 0.02 0.02% 0.02% 0.00% -0.07% May/23
Brazil 5Y 8.40 0.10 -0.10% -0.10% -0.32% -1.42% May/23
Brazil 3M 6.40 0.03 -0.03% 0.00% -0.01% -0.03% May/23
Brazil 3Y 7.48 0.11 -0.11% -0.16% -0.32% -1.65% May/23
Brazil 8.83 0.06 -0.06% -0.06% -0.19% -1.86% May/23
Brazil 52W 6.38 0.07 -0.07% -0.05% -0.14% -0.45% May/23

South Africa Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Africa 3M 6.82 0.49 0.49% -0.01% -0.01% -0.11% May/23
South Africa 2Y 6.62 0.03 0.03% 0.03% -0.26% -0.64% May/23
South Africa 8.41 0.02 -0.02% -0.04% -0.17% -0.06% May/23
South Africa 5Y 7.51 0.08 -0.08% -0.08% -0.26% -0.35% May/23
South Africa 20Y 9.73 0.02 0.02% -0.01% -0.02% 0.48% May/23
South Africa 30Y 9.70 0.04 0.04% -0.01% -0.02% 0.35% May/23

Indonesia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Indonesia 1M 5.75 0.00 0.00% 0.00% -0.15% 0.88% May/16
Indonesia 3M 5.95 0.00 0.00% 0.00% -0.10% 1.05% May/16
Indonesia 6M 6.03 0.00 0.00% 0.00% -0.30% 1.05% May/16
Indonesia 8.05 0.04 -0.04% 0.04% 0.37% 0.45% May/23
Indonesia 30Y 8.68 0.03 0.03% 0.02% 0.21% 0.51% May/23
Indonesia 3Y 7.38 0.20 0.20% 0.16% 0.35% 0.31% May/23
Indonesia 52W 6.62 0.03 0.03% 0.03% 0.14% -0.03% May/23
Indonesia 20Y 8.65 0.05 0.05% 0.08% 0.39% 0.62% May/23
Indonesia 5Y 7.60 0.03 0.03% 0.03% 0.43% 0.45% May/23

South Korea Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Korea 52W 1.66 0.02 -0.02% -0.02% -0.10% -0.21% May/23
South Korea 20Y 1.86 0.03 -0.03% 0.00% -0.08% -0.88% May/23
South Korea 30Y 1.85 0.02 -0.02% 0.00% -0.07% -0.85% May/23
South Korea 3Y 1.65 0.05 -0.05% -0.03% -0.10% -0.54% May/23
South Korea 1.81 0.02 -0.02% -0.01% -0.10% -0.91% May/23
South Korea 5Y 1.69 0.05 -0.05% -0.02% -0.10% -0.79% May/23
South Korea 2Y 1.65 0.03 -0.03% -0.03% -0.12% -0.45% May/23

Greece Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Greece 3M 1.57 0.03 -0.02% 0.07% 0.95% 0.51% May/22
Greece 1M 1.64 0.04 0.04% 0.04% 0.44% 0.56% May/23
Greece 6M 1.14 0.04 0.04% 0.04% -0.06% 0.08% May/23
Greece 20Y 4.28 0.05 -0.05% -0.05% 0.22% -0.59% May/23
Greece 3.46 0.53 -0.53% -0.50% -0.30% -0.81% May/23

Portugal Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Portugal 6M -0.38 0.04 -0.04% 0.01% -0.01% -0.12% May/15
Portugal 52W -0.35 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% May/16
Portugal 2Y -0.34 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.17% May/16
Portugal 3M -0.40 0.01 -0.01% 0.01% -0.02% -0.04% May/16
Portugal 3Y -0.21 0.03 -0.01% 0.01% -0.05% -0.20% May/16
Portugal 1.02 0.02 -0.02% -0.11% -0.16% -0.87% May/23
Portugal 20Y 1.78 0.14 -0.14% -0.04% -0.16% -0.87% May/23
Portugal 5Y 0.03 0.06 -0.06% -0.06% -0.12% -0.69% May/23
Portugal 7Y 0.51 0.10 -0.10% -0.06% -0.16% -0.84% May/23
Portugal 30Y 2.12 0.12 -0.12% -0.12% -0.16% -0.81% May/23

Europe Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 0.94 0.11 -0.11% -0.11% -0.24% -0.50% May/23
UK 1M 0.73 0.03 -0.03% -0.03% -0.03% 0.34% May/23
UK 3M 0.74 0.00 -0.01% -0.01% -0.02% 0.31% May/23
UK 6M 0.77 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.26% May/23
UK 52W 0.67 0.06 -0.06% -0.06% -0.09% 0.05% May/23
UK 3Y 0.63 0.08 -0.08% -0.10% -0.15% -0.17% May/23
UK 5Y 0.70 0.11 -0.11% -0.11% -0.20% -0.41% May/23
UK 7Y 0.77 0.13 -0.13% -0.13% -0.22% -0.45% May/23
UK 20Y 1.41 0.10 -0.10% -0.12% -0.23% -0.42% May/23
UK 30Y 1.51 0.09 -0.09% -0.09% -0.20% -0.33% May/23
Germany -0.08 0.02 0.03% -0.01% -0.11% -0.55% May/22
Germany 3M -0.53 0.00 0.05% 0.04% 0.02% 0.10% May/16
Germany 6M -0.52 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.11% May/16
Germany 52W -0.58 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 0.06% May/16
Germany 2Y -0.65 0.01 0.01% -0.03% -0.07% -0.09% May/16
Germany 3Y -0.65 0.01 0.01% -0.03% -0.11% -0.24% May/16
Germany 5Y -0.51 0.00 -0.02% -0.04% -0.13% -0.50% May/16
Germany 7Y -0.38 0.00 0.00% -0.04% -0.14% -0.64% May/16
Germany 30Y 0.53 0.00 0.00% 0.00% -0.10% -0.65% May/23
France 30Y 1.36 0.03 0.03% 0.03% -0.06% -0.32% May/23
Slovenia 0.56 0.01 0.01% 0.01% -0.03% -0.57% May/23
France 20Y 0.97 0.02 -0.02% 0.01% -0.06% -0.34% May/23
Belgium 0.37 0.02 -0.02% -0.02% -0.08% -0.46% May/23
Italy 20Y 3.25 0.08 -0.08% -0.08% -0.01% 0.13% May/23
Italy 2Y 0.58 0.07 -0.07% -0.07% -0.01% 0.30% May/23
Italy 7Y 2.10 0.11 -0.11% -0.11% 0.04% 0.23% May/23
Italy 30Y 3.47 0.01 0.01% -0.01% -0.02% 0.10% May/23
Italy 2.65 0.11 -0.11% -0.04% 0.02% 0.25% May/23
Ireland 0.53 0.05 0.05% 0.05% 0.01% -0.44% May/23
Portugal 1.02 0.02 -0.02% -0.11% -0.16% -0.87% May/23
Romania 5.07 0.07 0.07% 0.07% 0.04% 0.21% May/23
Portugal 20Y 1.78 0.14 -0.14% -0.04% -0.16% -0.87% May/23
Portugal 5Y 0.03 0.06 -0.06% -0.06% -0.12% -0.69% May/23
Portugal 7Y 0.51 0.10 -0.10% -0.06% -0.16% -0.84% May/23
Portugal 30Y 2.12 0.12 -0.12% -0.12% -0.16% -0.81% May/23
Italy 3Y 1.09 0.17 -0.17% -0.09% 0.06% 0.60% May/23
Italy 5Y 1.75 0.14 -0.14% -0.07% 0.05% 0.54% May/23
Hungary 3.21 0.01 0.01% 0.01% -0.04% 0.08% May/23
Norway 1.68 0.06 0.06% 0.06% -0.04% -0.22% May/23
Sweden 0.20 0.01 0.01% 0.00% -0.05% -0.43% May/23
Turkey 19.21 0.16 0.16% 0.75% 1.61% 4.93% May/23
Czech Republic 1.78 0.10 -0.10% -0.04% -0.07% -0.09% May/23
Russia 3Y 7.64 0.22 -0.22% -0.12% -0.29% 0.73% May/23
Italy 52W 0.11 0.03 -0.03% 0.00% 0.02% 0.30% May/23
Russia 7.94 0.05 0.05% -0.17% -0.34% 0.66% May/23
Poland 2.82 0.09 0.09% 0.06% 0.06% -0.39% May/23
Russia 2Y 7.38 0.32 -0.32% -0.09% -0.33% 0.60% May/23
Russia 20Y 8.27 0.21 -0.21% -0.19% -0.24% 0.69% May/23
Russia 52W 7.26 0.16 -0.16% 0.00% -0.34% 0.68% May/23
Russia 5Y 7.70 0.19 -0.19% -0.19% -0.30% 0.84% May/23
Russia 7Y 7.89 0.20 -0.20% -0.11% -0.26% 0.81% May/23
Finland 0.22 0.01 -0.01% -0.02% -0.10% -0.42% May/23
Spain 0.85 0.03 -0.03% -0.05% -0.21% -0.54% May/23
Slovakia 0.49 0.09 -0.09% -0.02% -0.08% -0.28% May/23
Greece 20Y 4.28 0.05 -0.05% -0.05% 0.22% -0.59% May/23
Greece 3.46 0.53 -0.53% -0.50% -0.30% -0.81% May/23
Netherlands 0.07 0.05 -0.05% -0.03% -0.09% -0.56% May/23
Austria 0.20 0.01 -0.01% -0.02% -0.08% -0.54% May/23
France 0.28 0.03 -0.03% -0.02% -0.07% -0.48% May/23
France 1M -0.50 0.05 0.00% 0.06% 0.06% 0.08% May/16
France 52W -0.56 0.00 0.00% 0.01% -0.08% -0.01% May/16
France 2Y -0.56 0.01 0.01% 0.00% -0.06% -0.11% May/16
France 3M -0.55 0.01 0.01% 0.06% -0.04% 0.02% May/16
France 3Y -0.50 0.01 -0.01% -0.01% -0.09% -0.20% May/16
France 5Y -0.30 0.01 -0.01% -0.03% -0.10% -0.37% May/16
France 6M -0.58 0.00 0.01% 0.00% -0.06% -0.02% May/16
France 7Y -0.10 0.01 -0.02% -0.01% -0.09% -0.55% May/16
Euro Area EFSF 8.22 6.36 -0.72% 4.99% 8.64% 8.66% Apr/29
Portugal 6M -0.38 0.04 -0.04% 0.01% -0.01% -0.12% May/15
Italy 1M -0.25 0.05 0.05% 0.05% 0.01% 0.17% May/16
Italy 3M -0.18 0.03 0.03% 0.06% -0.02% 0.22% May/16
Denmark 0.01 0.01 -0.03% -0.01% -0.13% -0.50% May/22
Greece 3M 1.57 0.03 -0.02% 0.07% 0.95% 0.51% May/22
Switzerland -0.47 0.03 -0.02% 0.03% -0.09% -0.49% May/22
Latvia 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% May/22
Lithuania 0.95 0.05 0.00% -0.05% -0.05% -0.20% May/22
Croatia 1.72 0.05 -0.05% -0.05% -0.12% -0.47% May/23
Greece 1M 1.64 0.04 0.04% 0.04% 0.44% 0.56% May/23
Greece 6M 1.14 0.04 0.04% 0.04% -0.06% 0.08% May/23
Bulgaria 0.62 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.63% May/23
Iceland 4.04 0.20 -0.20% -0.17% -0.31% -1.26% May/23
Portugal 52W -0.35 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% May/16
Portugal 2Y -0.34 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.17% May/16
Portugal 3M -0.40 0.01 -0.01% 0.01% -0.02% -0.04% May/16
Portugal 3Y -0.21 0.03 -0.01% 0.01% -0.05% -0.20% May/16
Russia 1M 7.64 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% May/16
Russia 3M 7.65 0.00 -0.01% -0.02% -0.03% 0.60% May/16
Russia 6M 7.69 0.01 -0.01% -0.03% -0.06% 0.68% May/16
Netherlands 3M -0.51 0.01 0.00% 0.03% 0.05% 0.13% May/23
Netherlands 6M -0.54 0.00 -0.01% 0.00% -0.03% 0.05% May/23
Spain 52W -0.35 0.00 0.00% -0.01% -0.03% -0.01% May/23
Spain 3M -0.46 0.00 0.00% -0.01% -0.03% -0.03% May/23
Spain 6M -0.41 0.01 0.00% 0.00% -0.03% -0.02% May/23
Spain 3Y -0.25 0.02 0.00% 0.01% -0.07% -0.19% May/16
Spain 5Y -0.07 0.04 -0.04% -0.02% -0.12% -0.41% May/16

America Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.32 0.05 -0.05% -0.07% -0.20% -0.66% May/23
US 1M 2.34 0.06 -0.06% -0.02% -0.07% 0.62% May/23
US 3M 2.36 0.04 -0.04% -0.03% -0.07% 0.46% May/23
US 6M 2.39 0.03 -0.03% -0.03% -0.06% 0.31% May/23
US 52W 2.32 0.01 0.01% -0.01% -0.10% 0.04% May/23
US 2Y 2.15 0.01 -0.01% -0.04% -0.17% -0.35% May/23
US 3Y 2.09 0.02 -0.02% -0.05% -0.20% -0.56% May/23
US 5Y 2.12 0.07 -0.07% -0.06% -0.20% -0.70% May/23
US 7Y 2.21 0.08 -0.08% -0.08% -0.20% -0.72% May/23
US 20Y 2.75 0.11 -0.11% -0.08% -0.17% -0.42% May/23
US 30Y 2.76 0.06 -0.06% -0.08% -0.18% -0.37% May/23
Chile 4.01 0.12 -0.12% -0.12% -0.08% -0.54% May/23
Canada 1.64 0.02 -0.02% -0.02% -0.04% -0.77% May/23
Canada 20Y 1.86 0.01 -0.01% -0.03% -0.08% -0.59% May/23
Canada 2Y 1.59 0.01 0.01% 0.00% 0.07% -0.41% May/23
Canada 30Y 1.89 0.01 -0.01% -0.03% -0.11% -0.54% May/23
Canada 3Y 1.57 0.00 0.00% 0.00% 0.06% -0.56% May/23
Canada 5Y 1.54 0.03 -0.03% -0.03% 0.04% -0.70% May/23
Canada 7Y 1.59 0.01 -0.01% -0.03% -0.01% -0.76% May/23
Brazil 6M 6.40 0.02 0.02% 0.02% 0.00% -0.07% May/23
Peru 15Y 5.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% May/22
Venezuela 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% May/22
Canada 3M 1.68 0.00 0.01% 0.00% 0.00% 0.43% May/23
Mexico 8.08 0.01 0.01% 0.01% -0.03% 0.38% May/23
Colombia 6.60 0.08 0.08% 0.08% 0.12% 0.02% May/23
Brazil 2Y 7.00 0.12 -0.12% -0.11% -0.27% -0.78% May/23
Canada 6M 1.71 0.02 -0.02% -0.01% 0.02% 0.27% May/23
Canada 1M 1.64 0.03 -0.03% -0.04% -0.06% 0.49% May/23
Brazil 5Y 8.40 0.10 -0.10% -0.10% -0.32% -1.42% May/23
Brazil 3M 6.40 0.03 -0.03% 0.00% -0.01% -0.03% May/23
Brazil 3Y 7.48 0.11 -0.11% -0.16% -0.32% -1.65% May/23
Brazil 8.83 0.06 -0.06% -0.06% -0.19% -1.86% May/23
Brazil 52W 6.38 0.07 -0.07% -0.05% -0.14% -0.45% May/23
Canada 52W 1.72 0.01 -0.01% -0.01% 0.05% 0.00% May/23

Asia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan -0.05 0.00 -0.01% 0.00% -0.02% -0.10% May/22
Japan 1M -0.10 0.05 0.05% 0.05% 0.06% -0.03% May/16
Japan 3M -0.13 0.03 0.02% 0.04% 0.05% -0.02% May/16
Japan 6M -0.13 0.02 0.02% 0.04% 0.06% -0.03% May/16
Japan 52W -0.10 0.06 0.06% 0.06% 0.06% 0.03% May/16
Japan 2Y -0.15 0.01 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% May/16
Japan 3Y -0.16 0.00 0.01% 0.00% -0.01% -0.05% May/16
Japan 5Y -0.16 0.00 0.01% 0.00% -0.02% -0.07% May/16
Japan 7Y -0.16 0.00 0.00% 0.00% -0.03% -0.13% May/16
Japan 20Y 0.34 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.18% May/23
Japan 30Y 0.51 0.02 -0.02% 0.00% -0.05% -0.23% May/23
Indonesia 1M 5.75 0.00 0.00% 0.00% -0.15% 0.88% May/16
Indonesia 3M 5.95 0.00 0.00% 0.00% -0.10% 1.05% May/16
Indonesia 6M 6.03 0.00 0.00% 0.00% -0.30% 1.05% May/16
Indonesia 8.05 0.04 -0.04% 0.04% 0.37% 0.45% May/23
Indonesia 30Y 8.68 0.03 0.03% 0.02% 0.21% 0.51% May/23
Indonesia 3Y 7.38 0.20 0.20% 0.16% 0.35% 0.31% May/23
Thailand 2.44 0.01 -0.01% -0.03% -0.05% -0.31% May/23
China 52W 2.60 0.05 -0.05% -0.03% -0.09% -0.48% May/23
China 3Y 2.99 0.02 -0.02% 0.00% -0.05% -0.29% May/23
China 5Y 3.16 0.01 -0.01% -0.01% -0.07% -0.06% May/23
China 30Y 3.99 0.03 0.03% 0.04% -0.02% -0.13% May/23
India 3M 6.28 0.10 -0.10% -0.10% -0.08% -0.09% May/23
India 6M 6.36 0.11 -0.11% -0.08% -0.10% -0.44% May/23
India 7.24 0.16 -0.16% -0.14% -0.19% -0.63% May/23
India 52W 6.38 0.18 -0.18% -0.09% -0.18% -0.77% May/23
India 2Y 6.51 0.20 -0.20% -0.09% -0.22% -1.06% May/23
India 30Y 7.49 0.11 -0.11% -0.11% -0.21% -0.59% May/23
India 3Y 6.78 0.22 -0.22% -0.16% -0.27% -0.92% May/23
India 5Y 6.97 0.22 -0.22% -0.16% -0.38% -0.91% May/23
India 7Y 7.23 0.04 -0.04% -0.04% -0.25% -0.84% May/23
Israel 1.70 0.17 -0.17% -0.10% -0.12% -0.20% May/23
South Korea 2Y 1.65 0.03 -0.03% -0.03% -0.12% -0.45% May/23
Singapore 2.16 0.01 0.01% 0.01% 0.00% -0.47% May/23
Qatar 3.62 0.19 0.19% 0.19% 0.07% -0.95% May/23
Indonesia 52W 6.62 0.03 0.03% 0.03% 0.14% -0.03% May/23
Indonesia 20Y 8.65 0.05 0.05% 0.08% 0.39% 0.62% May/23
Indonesia 5Y 7.60 0.03 0.03% 0.03% 0.43% 0.45% May/23
Pakistan 13.65 0.19 0.00% 0.19% 0.45% 5.15% May/22
China 2Y 2.90 0.02 0.02% 0.01% -0.05% -0.26% May/23
Vietnam 4.74 0.02 -0.02% -0.01% -0.03% 0.17% May/23
China 20Y 3.72 0.04 0.04% 0.04% -0.04% -0.27% May/23
South Korea 52W 1.66 0.02 -0.02% -0.02% -0.10% -0.21% May/23
South Korea 20Y 1.86 0.03 -0.03% 0.00% -0.08% -0.88% May/23
South Korea 30Y 1.85 0.02 -0.02% 0.00% -0.07% -0.85% May/23
South Korea 3Y 1.65 0.05 -0.05% -0.03% -0.10% -0.54% May/23
South Korea 1.81 0.02 -0.02% -0.01% -0.10% -0.91% May/23
South Korea 5Y 1.69 0.05 -0.05% -0.02% -0.10% -0.79% May/23
Taiwan 0.72 0.01 -0.01% -0.01% -0.05% -0.29% May/23
Malaysia 3.84 0.01 0.01% 0.02% -0.02% -0.41% May/23
China 3.34 0.01 -0.01% 0.05% -0.13% -0.31% May/23
Hong Kong 1.58 0.03 0.03% 0.05% -0.13% -0.69% May/23
Philippine 5.79 0.01 -0.01% 0.00% -0.35% -0.50% May/23
China 7Y 3.38 0.03 -0.03% 0.02% -0.08% -0.30% May/23

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
New Zealand 1.77 0.04 -0.04% -0.04% -0.16% -1.00% May/23
Australia 1.54 0.13 -0.13% -0.13% -0.26% -1.26% May/23
Australia 20Y 2.01 0.11 -0.11% -0.11% -0.24% -1.13% May/23
Australia 30Y 2.20 0.11 -0.11% -0.11% -0.24% -1.11% May/23
Australia 52W 1.26 0.13 -0.13% -0.09% -0.17% -0.60%