Crude Oil Production - Forecast - 2018-2020

This page provides forecasts for Crude Oil Production including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.


Last Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
United States 10674.00 Jun/18 9806 9980 9809 10030
China 3761.00 May/18 3764 3662 3764 3764
Japan 4.00 May/18 3.98 3.98 3.98 3.98
Germany 43.00 May/18 44 44 44 44
United Kingdom 914.00 May/18 950 950 800 800
India 724.00 May/18 725 725 725 725
France 15.00 May/18 15 15 15 15
Brazil 2607.00 May/18 2601 2602 2602 2602
Italy 93.00 May/18 100 101 101 101
Canada 4237.00 May/18 4128 4122 4123 4122
Russia 10569.00 May/18 10575 10600 10577 10577
Australia 272.00 May/18 274 274 274 274
Spain 2.00 May/18 2 2 2 2
Mexico 1891.00 May/18 1899 2070 1899 1899
Indonesia 779.00 May/18 805 805 815 767
Turkey 55.00 May/18 50 50 50 50
Netherlands 19.00 May/18 19.32 19.4 19.39 19.39
Last Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
Albania 15.00 May/18 14.94 14.93 14.93 14.92
Algeria 1062.00 Aug/18 1043 1045 1047 1048
Angola 1481.00 Aug/18 1446 1450 1448 1448
Argentina 485.00 May/18 500 510 485 485
Australia 272.00 May/18 274 274 274 274
Austria 14.00 May/18 13.88 13.91 13.89 13.89
Azerbaijan 801.00 May/18 800 790 795 801
Bahrain 40.00 May/18 40 40 40 40
Bangladesh 3.00 May/18 3 3 3 3
Barbados 1.00 May/18 1 1 1 1
Belarus 31.00 May/18 31.05 31.09 31.05 31.08
Belize 2.00 May/18 2 2 2 2
Bolivia 58.00 May/18 58.24 58.27 58.27 58.27
Brazil 2607.00 May/18 2601 2602 2602 2602
Brunei 85.00 May/18 77 82 84 87
Bulgaria 1.00 May/18 1 1 1 1
Cameroon 71.00 May/18 71.23 71.32 71.24 71.3
Canada 4237.00 May/18 4128 4122 4123 4122
Chad 132.00 May/18 132 132 132 132
Chile 3.00 May/18 3 3 3 3
China 3761.00 May/18 3764 3662 3764 3764
Colombia 866.00 May/18 856 856 856 856
Congo 17.00 May/18 17.43 17.64 17.78 17.86
Croatia 14.00 May/18 13.9 13.91 13.91 13.91
Cuba 50.00 May/18 50 50 50 50
Czech Republic 2.00 May/18 1.99 2 2 2
Denmark 115.00 May/18 118 118 118 118
East Timor 34.00 May/18 33 31 31 30
Ecuador 530.00 Aug/18 518 517 517 517
Egypt 560.00 May/18 560 560 560 560
Equatorial Guinea 176.00 May/18 176 176 176 176
France 15.00 May/18 15 15 15 15
Gabon 200.00 May/18 198 198 198 198
Georgia 0.40 May/18 0.4 0.4 0.4 0.4
Germany 43.00 May/18 44 44 44 44
Ghana 160.00 May/18 180 180 160 160
Greece 4.00 May/18 4 4 4 4
Guatemala 9.00 May/18 9 9.01 9.03 9.02
Hungary 16.00 May/18 16.12 16.12 16.12 16.12
India 724.00 May/18 725 725 725 725
Indonesia 779.00 May/18 805 805 815 767
Iran 3806.00 Aug/18 3802 3803 3803 3803
Iraq 4460.00 Aug/18 4360 4360 4360 4360
Israel 0.39 May/18 0.39 0.39 0.39 0.39
Italy 93.00 May/18 100 101 101 101
Ivory Coast 52.00 May/18 51.99 51.99 51.99 51.99
Japan 4.00 May/18 3.98 3.98 3.98 3.98
Kazakhstan 1870.00 May/18 1805 1700 1807 1825
Kuwait 2800.00 Aug/18 2707 2708 2708 2708
Kyrgyzstan 1.00 May/18 1 1 1 1
Libya 708.00 Jun/18 680 650 655 648
Lithuania 2.00 May/18 2 2 2 2
Malaysia 641.00 May/18 640 668 661 657
Mauritania 4.00 May/18 4 4 4 4
Mexico 1891.00 May/18 1899 2070 1899 1899
Mongolia 20.00 May/18 19.99 19.99 19.99 19.99
Morocco 0.16 May/18 0.16 0.16 0.16 0.16
Myanmar 11.00 May/18 11 11 10 10
Netherlands 19.00 May/18 19.32 19.4 19.39 19.39
New Zealand 24.00 May/18 23.9 23.91 23.91 23.91
Niger 9.00 May/18 9.05 9.07 9.09 9.1
Nigeria 1713.00 Aug/18 1523 1540 1525 1526
Norway 1350.00 May/18 1482 1482 1482 1482
Oman 696.00 May/18 767 776 774 774
Pakistan 88.00 May/18 93 94 95 95
Papua New Guinea 50.00 May/18 47.61 47.45 47.29 47.25
Peru 52.00 May/18 51.4 51.44 51.44 51.44
Philippines 15.00 May/18 15 15 15 15
Poland 21.00 May/18 21 21 21 21
Qatar 612.00 Aug/18 609 608 609 610
Republic of the Congo 365.00 May/18 364 364 364 364
Romania 70.00 May/18 69.8 69.78 69.78 69.78
Russia 10569.00 May/18 10575 10600 10577 10577
Saudi Arabia 10412.00 Aug/18 10250 10050 10000 9850
Serbia 17.00 May/18 17.19 17.18 17.18 17.18
Slovakia 0.20 May/18 0.2 0.2 0.2 0.2
Slovenia 0.01 May/18 0 0 0 0
South Africa 2.00 May/18 3 3 3 3
Spain 2.00 May/18 2 2 2 2
Sudan 95.00 May/18 94.89 94.9 94.9 94.9
Suriname 17.00 May/18 17 17 17 17
Syria 25.00 May/18 19 19 28.41 29.03
Taiwan 0.20 May/18 0.19 0.19 0.19 0.19
Tajikistan 0.18 May/18 0.18 0.18 0.18 0.18
Thailand 229.00 May/18 243 245 244 239
Trinidad And Tobago 66.00 May/18 67.21 67.15 67.16 67.16
Tunisia 39.00 May/18 38.3 38.21 38.19 38.19
Turkey 55.00 May/18 50 50 50 50
Turkmenistan 245.00 May/18 245 245 245 245
Ukraine 32.00 May/18 31.9 31.9 31.9 31.9
United Arab Emirates 2972.00 Aug/18 2895 2820 2903 2905
United Kingdom 914.00 May/18 950 950 800 800
United States 10674.00 Jun/18 9806 9980 9809 10030
Uzbekistan 41.00 May/18 41 40 39 39
Venezuela 1448.00 Aug/18 1500 1370 1400 1450
Vietnam 242.00 May/18 257 259 257 255
Yemen 16.00 May/18 16.13 15.55 15.85 15.73