Country Last Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
Albania 0.60 Dec/18 1 0.7 0.6 0.6
Argentina -1.20 Dec/18 -0.2 0.3 0.4 0.6
Australia 0.20 Dec/18 0.7 0.8 0.8 0.3
Austria 0.40 Dec/18 0.4 0.5 0.4 0.5
Belgium 0.30 Dec/18 0.4 0.3 0.3 0.4
Belize 3.40 Sep/18 1.6 0.4 2.6 2.6
Bolivia 8.91 Mar/18 -7 5.5 -0.7 -0.7
Bosnia and Herzegovina 0.30 Dec/18 0.4 0.5 0.5 0.5
Botswana 3.00 Dec/18 1.3 1.6 1.4 0.5
Brazil 0.10 Dec/18 0.6 1 0.8 0.6
Bulgaria 0.80 Dec/18 0.7 0.8 0.8 0.7
Canada 0.10 Dec/18 0.6 0.2 0.5 0.4
Chile 1.30 Dec/18 0.8 1 1 0.7
China 1.40 Mar/19 1.4 1.3 1.3 1.2
Colombia 0.60 Dec/18 1 0.7 1.1 0.5
Costa Rica 1.90 Sep/18 1 -0.3 1.3 1
Croatia 0.10 Dec/18 0.5 0.5 0.8 0.7
Cyprus 1.00 Dec/18 0.7 1 0.8 0.8
Czech Republic 0.90 Dec/18 0.6 0.5 0.6 0.7
Denmark 0.80 Dec/18 0.4 0.3 0.3 0.4
Dominican Republic -1.60 Sep/18 4 -1.7 5.2 5.2
Ecuador 0.10 Dec/18 0.6 0.9 0.7 0.7
El Salvador 1.10 Dec/18 0.6 1.2 0.5 0.6
Estonia 2.20 Dec/18 0.7 0.6 0.5 0.6
Euro Area 0.20 Dec/18 0.3 0.2 0.3 0.4
European Union 0.30 Dec/18 0.4 0.3 0.4 0.5
Finland 0.70 Dec/18 0.4 0.4 0.4 0.5
France 0.30 Dec/18 0.4 0.4 0.4 0.3
Germany 0.00 Dec/18 0.3 0.3 0.4 0.5
Ghana 1.70 Dec/18 1.5 1.6 1.8 1.4
Greece -0.10 Dec/18 0.5 0.5 0.4 0.5
Honduras 0.70 Sep/18 0.6 1.7 1.2 1.2
Hong Kong -0.30 Dec/18 0.9 0.9 0.7 0.5
Hungary 1.00 Dec/18 0.7 0.7 0.6 0.6
Iceland 1.70 Dec/18 0.5 0.6 0.4 0.6
India 1.60 Dec/18 1.5 1.4 1.4 1.2
Indonesia -1.69 Dec/18 3.4 2.6 -0.9 -0.9
Ireland 0.10 Dec/18 1 1.1 1 0.9
Israel 0.80 Dec/18 1.1 1 1.1 0.9
Italy -0.10 Dec/18 0.2 0.2 0.2 0.3
Jamaica -0.80 Dec/18 1.3 1.6 -0.3 0.2
Japan 0.50 Dec/18 0.7 1.2 0.9 0.4
Kenya 0.90 Sep/18 1.5 1 1.6 1.4
Kuwait 3.70 Dec/18 -1 0.7 2.7 2.7
Latvia 1.20 Dec/18 0.5 0.8 0.6 0.7
Lithuania 1.30 Dec/18 0.8 0.6 0.5 0.6
Luxembourg 0.30 Dec/18 0.6 0.4 0.5 0.5
Malaysia 1.40 Dec/18 0.5 1.5 1.5 1.3
Malta 0.50 Dec/18 0.6 0.7 0.6 0.6
Mexico 0.20 Dec/18 0.6 0.6 0.6 0.8
Moldova 1.10 Dec/18 0.8 0.7 0.6 0.6
Mozambique 2.00 Dec/18 1.4 1.3 1.3 1.3
Namibia -1.73 Dec/18 -0.9 1 2.1 -0.3
Netherlands 0.50 Dec/18 0.5 0.4 0.5 0.5
New Zealand 0.60 Dec/18 0.7 0.8 0.8 0.7
Nigeria 5.30 Dec/18 2 3 4.5 -12.4
Norway 0.50 Dec/18 0.5 0.5 0.4 0.4
Paraguay 0.80 Dec/18 -1 0.6 5.4 5.4
Peru 2.50 Dec/18 1.6 1.4 1.6 1.6
Philippines 1.60 Dec/18 1.7 1.6 1.4 1.2
Poland 0.50 Dec/18 0.7 0.6 0.6 0.5
Portugal 0.40 Dec/18 0.5 0.4 0.5 0.4
Qatar -1.20 Dec/18 1 1.1 1.3 1.1
Romania 0.90 Dec/18 0.6 1.3 0.7 0.7
Russia 0.80 Dec/18 0.4 0.2 0.3 0.3
Rwanda 2.90 Dec/18 1.5 1.4 1.4 1.4
Saudi Arabia 1.60 Sep/18 0.5 0.6 0.8 0.8
Singapore 2.00 Mar/19 2.7 4.7 3.2 1.5
Slovakia 0.80 Dec/18 0.5 0.9 0.6 0.8
Slovenia 0.80 Dec/18 0.7 0.6 0.7 0.8
South Africa 1.40 Dec/18 1.3 1.5 1.7 2
South Korea -0.30 Mar/19 0.8 1 1.1 1.2
Spain 0.60 Dec/18 0.5 0.5 0.5 0.4
Sweden 1.20 Dec/18 0.4 0.5 0.5 0.4
Switzerland 0.20 Dec/18 0.3 0.4 0.5 0.4
Taiwan 0.37 Dec/18 1.1 0.8 0.5 0.5
Thailand 0.80 Dec/18 1 0.9 1.1 0.8
Trinidad And Tobago -2.80 Sep/18 -0.1 -0.2 -0.5 0.8
Turkey -2.40 Dec/18 0.5 0.5 0.6 0.7
Ukraine 1.10 Dec/18 0.5 0.4 0.5 0.6
United Kingdom 0.20 Dec/18 0.3 0.3 0.4 0.3
United States 2.20 Dec/18 2.4 2.2 2.1 1.8
Uruguay -0.10 Dec/18 1.2 1 1.2 1.2


This page provides forecasts for GDP Growth Rate including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.