Country Last Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
Angola 16.02 May/19 16.05 16.05 15.8 15.55
Argentina 70.30 May/19 56 58 55 55
Australia 1.40 May/19 1.75 1.75 1.5 1.5
Austria -0.33 Apr/19 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06
Bahrain 3.18 Jun/19 3.77 3.77 3.77 3.77
Bangladesh 4.54 May/19 4.36 4.36 4.36 4.36
Belgium -0.33 Apr/19 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06
Benin 5.27 Sep/18 5.27 5.27 5.27 5.27
Bulgaria -0.23 Jun/19 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
Burkina Faso 4.38 Dec/18 4.38 4.38 4.38 4.38
Canada 1.99 Jun/19 2.02 2.02 2.02 2.27
Chile 2.69 Jun/19 3.13 3.13 3.13 3.13
China 3.30 Jun/19 2.8 2.8 2.8 2.8
Colombia 4.26 Jun/19 4.27 4.27 4.27 4.27
Croatia 0.24 Jun/19 0.24 0.24 0.24 0.49
Czech Republic 0.17 Jun/19 0.17 0.17 0.17 0.42
Denmark -0.34 Jun/19 -0.32 -0.32 -0.17 0.08
Ecuador 1.25 Jun/19 1.25 1.25 1.25 1.25
Euro Area -0.36 Jun/19 -0.35 -0.35 -0.35 -0.1
Finland -0.32 Jun/19 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06
France -0.31 May/19 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06
Germany -0.31 May/19 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06
Greece -0.33 Apr/19 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06
Guinea Bissau 4.38 Dec/18 4.38 4.38 4.38 4.38
Hong Kong 2.40 Jun/19 1.76 1.76 1.76 1.76
Hungary 0.18 Jun/19 0.2 0.2 0.2 0.2
Iceland 4.32 Jun/19 4.65 4.65 4.65 4.9
India 6.07 Jun/19 6.36 6.36 6.36 6.36
Indonesia 7.22 Jun/19 7.21 7.21 7.21 7.21
Ireland -0.32 May/19 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06
Israel 0.25 Jun/19 0.26 0.26 0.26 0.51
Italy -0.31 May/19 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06
Ivory Coast 4.38 Dec/18 4.38 4.38 4.38 4.38
Japan -0.07 Jun/19 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
Kazakhstan 10.00 Jun/19 10.25 10.75 11 11
Kenya 4.12 Apr/19 2.5 2.5 3 3
Kuwait 1.56 Jun/19 1.56 1.56 1.56 1.56
Latvia 0.17 Jun/19 0.17 0.17 0.17 0.42
Lithuania -0.31 May/19 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06
Macau 2.14 May/19 1.6 1.6 1.6 1.6
Malaysia 3.65 Jun/19 3.65 3.65 3.65 3.65
Mexico 8.51 May/19 8.25 8.25 8.25 8.5
Mongolia 10.97 Mar/19 10.79 10.79 10.79 10.79
Netherlands -0.33 Apr/19 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06
New Zealand 1.70 May/19 1.9 1.9 1.65 1.65
Norway 1.55 Jun/19 1.52 1.52 1.52 1.77
Pakistan 11.09 Apr/19 10.6 13.35 13.35 10.6
Peru 4.49 Jun/19 4.47 4.47 4.47 4.72
Poland 1.62 Jun/19 1.62 1.62 1.62 1.87
Portugal -0.33 Apr/19 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06
Romania 3.07 Jun/19 3.13 3.13 3.13 3.13
Russia 8.40 Apr/19 8.64 8.64 8.64 8.39
Saudi Arabia 2.86 Apr/19 2.94 2.94 2.94 2.94
Serbia 2.96 Jun/19 2.95 2.95 2.95 2.95
Singapore 2.00 Jun/19 1.91 2.01 1.81 1.71
Slovenia -0.31 May/19 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06
South Africa 7.06 Jun/19 7.12 7.12 7.12 7.37
South Korea 1.70 Jun/19 1.87 1.87 1.87 1.87
Spain -0.38 Jun/19 -0.38 -0.38 -0.38 -0.13
Sri Lanka 9.76 Jun/19 11 11 11 10.5
Suriname 10.10 Feb/19 5.1 5.1 0.1 0.1
Sweden -0.02 Jun/19 -0.06 -0.06 -0.06 0.19
Switzerland -0.71 Jun/19 -0.71 -0.71 -0.71 -0.71
Taiwan 0.67 Jun/19 0.67 0.67 0.67 0.67
Thailand 1.87 Jun/19 1.88 1.88 1.88 1.88
Turkey 26.03 Jun/19 26.1 26.1 26.1 24.6
Ukraine 18.22 Jun/19 18.38 18.38 18.38 17.88
United Arab Emirates 2.68 Jun/19 2.85 2.85 2.85 2.85
United Kingdom 0.79 Jun/19 0.85 0.85 0.85 0.85
United States 2.41 Jun/19 2.47 2.47 2.47 2.22
Uruguay 2.57 May/19 2.74 2.74 2.74 2.74
Vietnam 4.20 Jun/19 4.23 4.23 4.23 3.73


This page provides forecasts for Interbank Rate including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.