Country Last Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
Australia 52.70 May/19 54 54.37 53.2 53.6
Austria 48.30 May/19 55.1 54.8 54.5 53
Brazil 50.20 May/19 51 51.5 50.4 50
Canada 49.10 May/19 49.5 52 54 53.5
China 50.20 May/19 49.6 50.7 50.3 49.8
Colombia 50.80 May/19 51.5 52.3 53 52.5
Czech Republic 46.60 May/19 50 51 50 49
Denmark 47.64 May/19 55.1 54.5 54 54.3
Egypt 48.20 May/19 48.4 49.6 49.9 50.2
Euro Area 47.70 May/19 49.8 51.7 52.3 52
France 50.60 May/19 50.4 51.5 52 52.5
Germany 44.30 May/19 45.1 50.9 51.5 52
Greece 54.20 May/19 51.6 52.5 52 52.5
Hong Kong 46.90 May/19 51.4 48.2 50.2 52
Hungary 57.88 May/19 53.1 53.2 53.4 54
India 52.70 May/19 51.8 52 51.4 52.3
Indonesia 51.60 May/19 51.2 50.9 50.2 51
Ireland 50.40 May/19 50.9 52.5 53.6 54
Israel 51.90 Apr/19 52.4 52.7 53.2 52.9
Italy 49.70 May/19 50.7 51.1 51.6 52
Japan 49.80 May/19 50 51.7 51.4 50
Kenya 51.30 May/19 53 52.79 52.6 54
Lebanon 46.30 May/19 47.3 47.5 50 50
Malaysia 48.80 May/19 49.1 49.8 49.9 52
Mexico 50.00 May/19 49.6 49.5 49.9 52
Myanmar 54.20 May/19 50.4 50.9 50.8 50.8
Netherlands 52.20 May/19 51.1 50.9 51.5 52
New Zealand 50.20 May/19 51 53 53 53.5
Nigeria 57.80 May/19 57.5 57.6 62 59.6
Norway 54.40 May/19 54 53.2 53.2 54
Philippines 51.20 May/19 52.7 53 53.6 53.4
Poland 48.80 May/19 50.5 51.2 51 52.5
Puerto Rico 47.30 Dec/18 58 50.6 54 54
Qatar 48.10 May/19 52.3 52.9 53.2 52.5
Russia 49.80 May/19 50.5 52.5 52.8 53
Saudi Arabia 57.30 May/19 56.9 57.5 57.9 56.5
Singapore 49.90 May/19 50.5 51 51.7 52
South Africa 45.40 May/19 49 51 52 53
South Korea 48.40 May/19 48.9 50.1 51.4 50.2
Spain 50.10 May/19 51.4 51.9 52.3 52.7
Sri Lanka 50.70 May/19 48.7 53.8 53.7 54
Sweden 53.10 May/19 53.4 54 53.6 54
Switzerland 48.60 May/19 52.5 52.5 52.8 53
Taiwan 48.40 May/19 49.1 48.2 50.3 48.2
Thailand 50.70 May/19 50.5 50.7 50.9 50.5
Turkey 45.30 May/19 47.9 52.5 52 52.7
United Arab Emirates 59.40 May/19 55 55.5 57 56.5
United Kingdom 49.40 May/19 51.2 52.5 52.9 53.4
United States 50.50 May/19 51 51.1 51 51
Vietnam 52.00 May/19 52.3 51.2 51 50.8


This page provides forecasts for Manufacturing PMI including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.