Productivity - Forecast - 2018-2020

This page provides forecasts for Productivity including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.


Last Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
Australia 101.80 Jun/18 102 101 101 102
Austria 105.80 Jun/18 107 111 105 107
Belgium 100.30 Jun/17 100 100 100 100
Brazil 105.04 Jul/18 111 145 109 109
Bulgaria 115.30 Jun/18 116 116 116 116
Canada 109.99 Jun/18 110 111 111 111
Croatia 101.40 Jul/18 101 101 101 101
Cyprus 104.60 Jun/18 110 107 105 106
Czech Republic 107.60 Jun/18 109 109 110 110
Denmark 126.05 Jun/18 126 127 127 126
Estonia 116.10 Jun/18 116 116 111 117
Euro Area 105.20 Jun/18 106 106 107 108
European Union 106.10 Jun/18 106 107 107 108
Finland 102.80 Jun/18 109 108 102 103
France 118.60 Mar/18 120 120 121 122
Germany 102.60 Jul/18 104 104 105 105
Greece 93.20 Jun/18 94 94.4 94.6 94.2
Hong Kong 166.00 Dec/17 163 164 165 166
Hungary 104.60 Jun/18 105 105 105 105
Ireland 134.40 Jun/18 168 170 172 174
Japan 99.40 Jun/18 103 97.97 102 98.06
Latvia 128.10 Jun/18 132 130 113 129
Lithuania 120.00 Jun/18 131 126 118 122
Luxembourg 99.70 Mar/18 98.95 103 99.19 101
Malta 115.30 Jun/18 126 122 114 117
Mauritius 127.50 Dec/17 129 129 130 131
Mexico 107.50 Jun/18 107 111 107 107
Netherlands 34.10 Jun/18 34.17 34.24 34.3 34.36
New Zealand 167.97 Mar/18 168 168 168 168
Norway 120.11 Jun/18 121 121 121 120
Poland 122.70 Jun/18 115 139 114 118
Portugal 101.80 Jun/18 110 103 99.7 104
Romania 128.10 Jun/18 133 133 133 133
Russia -0.20 Dec/16 1.2 1.2 0.17 0.19
Singapore 107.90 Jun/18 109 121 122 110
Slovakia 116.80 Jun/18 116 116 116 115
Slovenia 110.80 Jun/18 118 108 104 112
South Korea 105.60 Mar/18 108 109 109 110
Spain 104.50 Jun/18 113 112 105 108
Sweden 105.80 Jun/18 117 108 105 109
Switzerland 104.72 Jun/18 105 106 106 106
Taiwan 110.63 May/18 107 114 114 103
Thailand 124.10 Mar/18 111 125 126 115
United Kingdom 101.60 Jun/18 102 103 103 104
United States 105.08 Jun/18 105 106 106 106